سرور مجازی مدیریت شده با کانفیگ های ویژه

MTProxy Telegram, Erlang MTProto, IPsec VPN, L2TP VPN, IKev2 VPN, Cisco AnyConnect, ShadowSocks, Outline App, Brook Proxy, Socks5, FTE - OBSF Proxy, OpenVPN, Stunnel, IBSng Panel سرور های مجازی مدیریت شده با کانفیگ ویژه ...

 • MTProto P-R-O-X-Y Telegram

  سرور مجازی با کانفیگ ویژه MTProxy Telegram (MTPROTO), IPsec VPN, L2TP VPN, Brook و Cisco AnyConnect و ShadowSocks و OutLine App & Socks5 بدون پنل اکانتینگ

  -- سرویس MTProxy Telegram با کانال اسپانسری مخصوص باز کردن تلگرام می باشد. (Anti Blocking IP Method MTProxy با متد جلوگیری از بلاک شدن ای پی)

  -- IPsec Cisco & L2TP VPN بدون نیاز به کانکشن جانبی

  مشاهده لیست قیمت ها

  Erlang MTProto Telegram

  سرور مجازی با کانفیگ ویژه Erlang MTProto Proxy Telegram

  -- سرویس Erlang MTProto Telegram با کانال اسپانسری مخصوص باز کردن تلگرام می باشد. (Anti Blocking IP Method MTProxy با متد جلوگیری از بلاک شدن ای پی)

  -- قابلیت هندل کردن تعداد بسیار بیشتری کلاینت با منابع کمتر Very High Performance - Lower Pings

  مشاهده لیست قیمت ها

  -- تمامی سرویس ها قابل ارایه از از ۱۸ لوکیشن می باشد، جهت اطلاعات بیشتر از طریق پشتیبانی در ارتباط باشید.

 • IBSng Panel Gold Server

  کانفیگ ویژه IPsec Cisco - L2TP VPN & Shadowsocks & Outline App & Cisco anyConnect Gold با پنل تحت IBsng

  اوپن وی پی ان و Stunnel و پراکسی fte-obsf نیز بر روی سرور فعال هست

  -- IPsec Cisco & L2TP VPN بدون نیاز به کانکشن جانبی

  -- این سرویس قابل ارایه از ۱۸ لوکیشن می باشد، جهت اطلاعات بیشتر از طریق پشتیبانی در ارتباط باشید.

  مشاهده لیست قیمت ها

  سرور مجازی با کانفیگ ویژه گلدن (۷ سرویس در یک سرور) با پنل تحت IBsng

  مشاهده لیست قیمت ها

  --- انجام کانفیگ اختصاصی Captcha Telegram Bot جهت پنهان کردن ادرس سرویس های MTPROTO PROXY جهت شیر کردن پابلیک لینک های MTPROTO بدون نگرانی از فیلتر شدن, جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.

  --- Iran most likely uses bots to scan the channels to detect proxy links. The Captcha Telegram bot will protect the MTPROTO proxy links with a captcha. In this case, bots can't access the links and unless people do not share it in other channels, they have to manually go and extract the link of proxy

 • IBSng Panel Gold Server

  کانفیگ ویژه IKev2 VPN & Shadowsocks & Outline App & Cisco anyConnect Gold با پنل تحت IBsng

  obfsProxy, FTEProxy, B64, Stunnel, TunnelPlus, OpenVPN نیز بر روی سرور فعال هست

  -- این سرویس قابل ارایه از ۱۸ لوکیشن می باشد، جهت اطلاعات بیشتر از طریق پشتیبانی در ارتباط باشید.

  -- IKev2 VPN بدون نیاز به کانکشن جانبی

  مشاهده لیست قیمت ها

  -- سرورهای اختصاصی​ MTPROTO Telegram  و Erlang MTProto Proxy Telegram با کانال اسپانسری و Anti Blocking IP Method MTProxy با متد جلوگیری از بلاک شدن ای پی و سرویس WireGusrd VPN (قابل استفاده بر روی ویندوز و مک و IOS و اندروید و لینوکس) نیز در صورت سفارش بر روی سرور DEDICATED اختصاصی ارایه می گردد، جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.

  --- انجام کانفیگ اختصاصی جهت تک کاربره یا چند کاربره کردن (محدود کردن تعداد کاربر هر پورت لینک پراکسی) و ایجاد تاریخ انقضا برای هر کاربر متناسب با پورت لینک پروکسی mtproto  و همچنین ایجاد محدودیت حجمی ترافیک مصرفی در صورت تمایل برای هر پورت منتصب به یک کاربر, جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.

  --- انجام کانفیگ اختصاصی Captcha Telegram Bot جهت پنهان کردن ادرس سرویس های MTPROTO PROXY جهت شیر کردن پابلیک لینک های MTPROTO بدون نگرانی از فیلتر شدن, جهت اطلاعات بیشتر با بخش پشتیبانی در ارتباط باشید.